SK EN

Služby NPC

Podnikateľským subjektom, záujemcom o podnikanie a študentom ponúkame služby a poradenstvo v oblasti ochrany a komercializácie inovácií – priemyselného vlastníctva. Poskytované služby pokrývajú svojim rozsahom celú oblasť – od odborných konzultácií a analýz cez identifikáciu a evaluáciu predmetov priemyselného vlastníctva, vypracovanie rešerší na stav techniky a stratégie ochrany inovácií až po zabezpečenie patentovej ochrany a vypracovanie licenčných zmlúv.

 

Služby Národného podnikateľského centra poskytované v rámci projektu „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I.etapa“

 • odhad komerčného potenciálu inovácií
 • analýza inovácie vrátane potenciálnych aplikácií so zameraním na potreby zákazníka a trhu
 • vymedzenie a analýza trhov, konkurencie a potenciálnych dodávateľov a odberateľov
 • návrh a analýza možných obchodných modelov
 • vypracovanie stratégie ochrany inovácií
 • príprava patentových a obdobných prihlášok
  • príprava patentových prihlášok
  • príprava prihlášok úžitkových vzorov
  • príprava prihlášok dizajnov
  • príprava prihlášok ochranných známok
 • posúdenie návrhov zmlúv upravujúcich podmienky a spôsoby nakladania s inováciami
 • vypracovanie licenčných zmlúv a zmlúv o odpredaji inovácií
 
Detailné informácie o službách a možnosť ich objednania sú dostupné iba registrovaným používateľom portálu NPC. Registrácia

Služby Národného podnikateľského centra poskytované bezplatne Strediskom patentových informácií PATLIB pri CVTI SR

 • poradenstvo v oblasti patentovej a známkovej ochrany
 • prediagnostika priemyselných práv
 • rešeršné služby
  • rešerš na stav techniky
  • rešerš na aktivity konkurencie
  • rešerš na právny stav dokumentov
  • rešerš na ochranné známky
  • rešerš na dizajny
 • vyhľadávanie technologických  ponúk a dopytov

 

Služby strediska PATLIB si môžete objednať prostredníctvom internetového rozhrania dostupného na stránke strediska: patlib.cvtisr.sk