Informačný deň HORIZONT 2020 pre oblasti biohospodárstvo (SC2) a životné prostredie (SC5)

INFORMAČNÝ DEŇ K POSLEDNÝM VÝZVAM PROGRAMU HORIZONT 2020 V OBLASTIACH BIOHOSPODÁRSTVO (SC2) A  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (SC5)

Kolegovia z Národnej kancelárie Programu HORIZONT 2020 organizujú 13. novembra 2019 od 8:30 hod. v priestoroch CVTI SR v Bratislave Informačný deň k spoločenským výzvam v oblastiach:

  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,  výskum v oblasti  vôd a biohospodárstvo (SC2)
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie prírodných zdrojov a surovín (SC5)


Podujatie bude zamerané na aktuálne témy výziev pracovných programov, stav  implementácie projektov H2020 na Slovensku ako aj príklady úspešných projektov. Dôležitou súčasťou programu budú relevantné politiky, ktoré je potrebné mať na pamäti pri príprave návrhov projektov tak, aby ponúkali riešenia vytýčených problémov.

Na záver podujatia budú mať účastníci jedinečnú možnosť konzultovať svoje projektové zámery s delegátom a Národným kontaktným bodom za danú tematickú oblasť programu H2020.

Podujatie je určené pre odbornú verejnosť z akademického a vedecko-výskumného prostredia, súkromný aj neziskový sektor. Účasť na podujatí je bezplatná.

 
 Kompletné informácie o podujatí nájdete na webstránke podujatia - TU.
 
Informačný deň H2020 13.11.2019