TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019

Pozývame na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019.

7. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2019

V roku 2019 CVTI SR vyhlásilo v poradí už 7. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU. Súťaž je určená pre pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným...

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Pripravili sme prehľad poskytnutej podpory v procese transferu technológií zo strany CVTI SR, v rámci Národného systému podpory transferu technológií za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2018.